Jag är doktor i psykologi och forskare inom mobilitetstjänster och beteendeförändring. Jag är från början civilekonom och kombinerar ekonomi och psykologi för att förstå konsumentbeteende. Min forskning handlar främst om hållbar konsumtion, utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

Sedan 2010 är jag redaktör för konsumtionsrapporten som ges ut av Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Jag undervisar främst inom Konsumentbeteende (psykologiskt perspektiv) och affärsdesign.

Case Connections